Tävla och vinn en F-150

Vinn en Ford F-150 med Texas Longhorn! Läs mer

Så byggs f-150 för europa

Att bilar som säljs i Europa måste följa europeiska lagar och regler är ingenting konstigt. Men visste du att reglerna skiljer sig åt så mycket mellan USA och Europa att alla bilar som är byggda för den amerikanska marknaden fysiskt måste byggas om innan de kan registreras i Europa?

När en bil som är byggd för den amerikanska marknaden ska importeras till Europa krävs det omfattande modifieringar och anpassningar på bilen för att den ska kunna gå igenom en registreringsbesiktning i Europa. Det kallas homologering, och för Ford F-150 görs arbetet i en specialbyggd verkstad direkt inne på hamnområdet i tyska Bremerhaven dit bilarna kommer med båt från USA. Att F-150 nu i säljs i Europa genom Fords officiella återförsäljarnätverk gör att homologeringsprocessen granskats och godkänts av enheten Special Imports på Ford Europa, för att säkerställa samma kvalitetskrav som gäller för övriga Ford-bilar.


Mjukvaran uppdateras med rätt språk

Det kanske mest uppenbara som behöver förändras är att bilens mjukvara, med infotainmentsystem, menyer och röststyrning, måste kodas om med rätt språk. Även bilens navigationssystem plockas ut ur bilen och förses med ny mjukvara, med rätt språk och rätt kartor. På så sätt upplever du som svensk F-150-kund en bil som är helt anpassad för svenska marknaden.

Det kan låta enkelt att uppdatera mjukvaran på en bil, men vi har behövt sätta ihop helt ny mjukvara och utveckla egna metoder för att ladda in den i bilen, eftersom Ford inte gör den här bilen för europeiska marknaden.


Störst förändringar på belysningen

Förutom mjukvaran sker de allra största förändringarna på bilens lyktor och belysning. Till det konsulterar vi de främsta experterna på gällande lagstiftning på de olika marknaderna, för att ta fram säkra och hållbara lösningar för varje land. Arbetet granskas och godkänns av både Ford Europa och besiktningsorganet TÜV Nord. Men det är tyvärr inte så enkelt som att bara att göra ändringar i mjukvaran för hur lyktorna beter sig. Vilka färger och belysningspositioner som är tillåtna skiljer sig åt, så lyktor och glas behöver fysiskt bytas ut. Det behöver också monteras nya lampor, till exempel dimljus bak, och på F-150 Raptor installeras särskild breddmarkeringsbelysning.


Många månaders forskning och utveckling bakom förändringarna

Att byta ut en lampa kan låta enkelt, men elsystemen i en bil i dag är otroligt komplexa och omfattande, mycket genom den nästan oändliga rad säkerhetsfunktioner som styrs av elektronik och olika sensorer runtom i bilen.

Att ge sig in och göra förändringar bland elkablar kan därför få allvarliga konsekvenser, om man inte har full koll på vad man gör. En stor del av arbetet handlar därför om forskning och utveckling, för att ta fram metoder och verktyg för hur de nya modulerna som kopplas in ska utformas för att fungera på rätt sätt, utan att störa eller förstöra för funktioner som ska vara kvar och inte påverka bilens funktion på längre sikt.

Drar man bara en sladd från närmsta eltillförsel till lampan man vill sätta in är det väldigt stor risk att man orsakar elfel eller att bilen börjar ge massa felsignaler för att den inte känner igen strömspänningarna. I värsta fall kan det göra att vitala funktioner slås ut.

Landsunika anpassningar

Vissa av förändringarna som görs är till och med olika för varje land även inom Europa. På några marknader föredrar kunderna att kunna köra på LPG, det vill säga gasol, och då byggs motorn om för att kunna möta den efterfrågan. Inte minst i norra Europa har vi ett kallt och blött klimat, så därför underredesbehandlas bilarna också, som en del av anpassningen till europeiska marknaden.

Specialbyggda komponenter och minutiös dokumentation

Sist men inte minst ska de nya modulerna och kabelpaketen tillverkas, kvalitativt och vattentätt. I Bremerhaven har verkstan en helt egen kabelfabrik som specialtillverkar nya kabelmattor exakt utifrån de krav och behov som ställs i just F-150.

Som ett ytterligare lager av säkerhet och kvalitet använder fabriken som homologerar F-150 snabbkopplingar till alla kontakter, vilket innebär att förändringarna är helt återställningsbara. Det underlättar framtida felsökning om bilen någon gång behöver in på service. Alla delar som byts ut, läggs till eller förändras noteras också i bilens komponentregister. Så när bilen kommer in till en auktoriserad Ford-verkstad ser mekanikern direkt hur bilen är byggd och vilka reservdelar som hör till den, oavsett om det är delar från originalbyggnationen eller homologeringen.